Czynności zabronione


 • nie przekraczać momentu udźwigu
 • nie przeciążąć zawiesia ponad DOR (dozwolone obciążenie robocze)
 • nie ciągnąć ładunku
 • nie wyrywać, podnosić zamarzniętych, przyssanych do błota, zaplatanych ładunków
 • nie przewozić osób na haku, ładunku, pomoście
 • nie przenosić ładunku ponad ludźmi
 • nie włączać przeciwnego kierunku ruchu bez uprzedniego zatrzymania
 • nie zajmować się czynnościami rozpraszającymi uwagę
 • nie kołysać ładunkiem
 • nie wykorzystywać wyłączników krańcowych jako robocze
 • nie pozostawiać ładunku na haku
 • nie przenosić jednocześnie kilku ładunków bez specjalnego zawiesia
 • nie dopuszczać do obsługi osoby nieuprawione
 • nie pracować na uszkodzonych zawiesiach
 • nie dokonywać konserwacji bez zatrzymania i wyłączenia napięcia
 • nie dokonywać samowolnych przeróbek, napraw
 • nie opuszczać ładunku bez luzowania hamulca
 • nie łączyć więcej niż dwóch ruchów
 • nie łączyć ruchów powodujących sumowanie prędkości
 • nie wykonywać gwałtownych ruchów ładunkiem
 • nie zrzucać narzędzi (należy opuszczać na linie)
 • nie podtrzymywać ładunku rękami
 • nie obciążać końca haka
 • nie rozpoczynać pracy, gdy zgłoszone usterki nie zostały naprawione
 • nie podnosić ładunku o nieznanej masie
 • nie pracować podczas złych warunków atmosferycznych, burzy czy silnym wietrze
 • nie wykonywać czynności niezgodnie z przepisami
 • nie pozostawiać żurawia bez zabezpieczenia przeciwwiatrowego
 • pracować w stanie niedyspozycji psychofizycznej czy złego samopoczucia
 • nie pracować żurawiem przechylonym więcej niż 3 stopnie
 • nie pracować bez zbadania podłoża